Pokládka 2021-03-05T15:55:10+01:00

Trávníky včetně pokládky

Naše firma Vám založí trávník tzv. na klíč. Jsme maximálně technicky vybaveni, např. slupovačky trávníku, zakladače trávníku, smykový mininakladač, kloubový nakladač včetně nářadí, apod. 

Pro prvotní kalkulaci postačí, když nám zašlete několik fotografií pozemku, kde má být trávník položen a přibližnou výměru pozemku. Dále také místo realizace.

Obratem Vám zašleme kalkulaci. 

Navštivte také naši druhou webovou stránku, kde si můžete k vašemu trávníku objednat zavlažovací systém a příslušenství pro úpravy a péči o trávník.

Postup pokládky trávníku

před pokládkou:

  • pozemek musí být zbaven plevelů, stavební sutě, apod.
  • vrstva hlinito-písčité ornice by měla dosahovat výšky minimálně 15cm
  • těžší půdu je možné doplnit křemičitým pískem, nebo travním substrátem
  • pokud je požadován trávník a dlažby (obrubníky) v jedné rovině, sníží se terén o cca 2cm, poté se  doloží  kobercem
  • plochu urovnáme a utužíme válcem, nebo lehkou vibrační deskou
  • k čisté výměře pozemku je nutné započítat cca 5% prořezu trávníku

pokládka: 

  • pokládka trávníku začíná rovnoběžně s nejdelší stranou pozemku pruhy trávníku jsou pokládány tzv. na vazbu (kratší strany nejsou vedle sebe) průběžně je plocha jemně dorovnávána, čímž se připravuje na pokládku dalšího pruhu po položení několika pruhů zarovnáme ostrým nožem konce trávníku větší zbytky travních rolí je možné dále použít, nedáváme je však na kraje plochy, protože by mohlo dojít k posunu, nebo odtržení položenou plochu lehce zalijeme a zaválcujeme po pokládce celou plochu nově položeného trávníku znovu zalijeme (cca 20l/m2) závlahu je nutné opakovat dle potřeby 2-3x denně, po dobu 10-14dnů, následně jsou travní plochy zavlažovány vždy, když je to nutné

po pokládce:

  • první seč je prováděna při výšce trávníku cca 8cm výška seče je 25-40mm
  • po 3-4 týdnech je možné aplikovat dlouhorozpustná trávníková hnojiva