Předpěstované květnaté louky

Louky

Předpěstované květnaté louky

Představujeme Vám zcela nový produkt: předpěstované květnaté louky, které jsou složeny z 90% lučních květin (42 druhů) a z 10% trav (10 druhů). 

Vše jsou původní lučních rostliny. Skladbu květin a trav, jsme pečlivě vybrali ve spolupráci s firmou Planta naturalis, která je rovněž dodavatelem osiva. Druhovou skladbu naleznete v příloze. Květnaté louky pěstujeme ve speciální pěstírně za pomoci substrátů a dalšího pomocného materiálu. Jde o zcela odlišný způsob pěstování, než je tomu u pěstování travních koberců.
Napište nám
Květnaté louky vytváří široké spektrum květů od jara do podzimu. Poskytují přirozený domov hmyzu a drobným živočichům. Jde o původní druhy, které z našich zahrad a veřejných prostor, pomalu vymizely.
Umožněte motýlům návrat do Vaší zahrady.

Svépomocí

Pokládka trávníku svépomocí

Nároky
Pokládka květnaté louky
Údržba

Nároky

Louky jsou vhodné jak do suchého, tak vlhkého prostředí. Rostliny si samy vyberou, které prostředí, jim nejlépe vyhovuje. Květnaté louky vyžadují půdy chudší na živiny. Na chudších půdách se bude dobře dařit květinám a trávy je v budoucnu nebudou utlačovat.

Pokládka květnaté louky

Položení květnaté louky je podobné, jako pokládka travních koberců. Příprava terénu spočívá ve vyčištění pozemku od vytrvalých plevelů a kamenů. Vhodné je použít rotavátor, zakladač trávníků apod. 

Na vyčištění plochy nepoužíváme žádné herbicidy, půdu nemusíme vylepšovat substráty, ani ornicí. Na uhrabaný, urovnaný a utužený povrch, rozbalíme jednotlivé role a položíme je těsně k sobě. Vnější okraje dle potřeby zařízneme (zbytky můžeme použít jinde). Po pokládce louku důkladně zalijeme. Zálivku provádíme až do úplného zakořenění, což trvá cca 2-3 týdny, poté již zálivka není nutná.

Údržba

Výhodou květnatých luk je, že po jejich zakořenění, není nutná zálivka. Louky nehnojíme, nepoužíváme žádné herbicidy. Seč se provádí 2x – 3x ročně. Poprvé sečeme po odkvětu kopretin, v červenci a podruhé v září. Sekat můžeme kosou, sekačkou, nebo křovinořezem. Sečeme na výšku cca 5 cm. Posečenou hmotu sebereme.

Celek louky můžeme také rozdělit na několik částí a každou část sekat v jiném termínu, tím zajistíme větší rozmanitost květů. Louky jsou domovem hmyzu a motýlů, proto je vhodné část porostu nesekat. Květnaté louky dodáváme v rolích na paletě po cca 20 m2. Váha jedné role je cca 25 kg/m2. Vše je stejné, jako u expedice travních koberců.
Týden po pokládce
Tři týdny po pokládce
Měsíc a půl po pokládce

Naše realizace

Pokládka sklepa
Záhon u plotu
Pokládka sklepa

Pokládka sklepa

Záhon u plotu

Pokládka sklepa

Ceník

Velkoobchodní i maloobchodní prodej

Pěstováním travních koberců se zabýváme od roku 2002.
Pěstební plochy, které se nacházejí na okraji obce Ždírec v Podbezdězí, mají v současné době plochu cca 11ha.
Ceník pro realizační 
firmy
stáhnout ceník
Ceník pro koncové odběratele
stáhnout ceník
Travní koberce 
z Podbezdězí
Pěstební plochy, které se nacházejí na okraji obce Ždírec v Podbezdězí, mají v současné době plochu cca 11ha.
© 2024 Travní koberce z Podbezdězí. Všechna práva vyhrazena